Wat doe ik

Stap 2 coaching biedt een oplossingsgerichte aanpak van de hulpvraag. Mijn visie op coaching is dat ieder kind hulpbronnen in zichzelf heeft. Door te werken vanuit de wens kan het kind de kracht en de kwaliteiten vinden die hem helpen om tot de oplossing te komen.

U heeft de 1e stap gezet en bent op mijn site terecht gekomen.

Kennismaking
Eerst zal een (telefonisch) kennismakingsgesprek plaatsvinden. Hierin hoor ik uw vraag of wens en vertel ik u of u bij mij op het juiste adres bent.

Intake
Na dit gesprek vindt de intake plaats. Vaak is deze met uw kind erbij. De hulpvraag wordt bepaald en de coaching start.

Coaching
Veelal zijn er 2 tot 5 sessies nodig voor uw kind zijn of haar doel heeft bereikt. We gaan samen aan de slag met interventies die uw kind aanspreken, een spel, tekenen, schrijven, rollenspellen, bewegen of juist ontspannen. Door het laagdrempelig te houden voelt het voor uw kind ook niet zo beladen om te komen. Een sessie duurt ongeveer een uur waarvan de laatste 10 minuten de ouder aanwezig is. Afhankelijk van de hulpvraag kan het zijn dat er contact is met de leerkracht van uw kind. Alles uiteraard na overleg en met goedkeuring van u, als ouders. Tussentijds zal een evaluatie met u plaatsvinden.

Afronding
Heeft uw kind het doel bereikt dan is het coachen klaar. Uiteraard is het dan aan uw kind en aan u om te blijven werken aan het behaalde doel. 3 à 4 weken na de laatste sessie volgt een afrondend gesprek.

 

 

 

Privacy verklaring
Copyright © 2019 Stap 2 Coaching
Webdesign: SiteDesign4You.nl

Wat doe ik

Stap 2 coaching biedt een oplossingsgerichte aanpak van de hulpvraag. Mijn visie op coaching is dat ieder kind hulpbronnen in zichzelf heeft. Door te werken vanuit de wens kan het kind de kracht en de kwaliteiten vinden die hem helpen om tot de oplossing te komen.

U heeft de 1e stap gezet en bent op mijn site terecht gekomen.

Kennismaking
Eerst zal een (telefonisch) kennismakingsgesprek plaatsvinden. Hierin hoor ik uw vraag of wens en vertel ik u of u bij mij op het juiste adres bent.

Intake
Na dit gesprek vindt de intake plaats. Vaak is deze met uw kind erbij. De hulpvraag wordt bepaald en de coaching start.

Coaching
Veelal zijn er 2 tot 5 sessies nodig voor uw kind zijn of haar doel heeft bereikt. We gaan samen aan de slag met interventies die uw kind aanspreken, een spel, tekenen, schrijven, rollenspellen, bewegen of juist ontspannen. Door het laagdrempelig te houden voelt het voor uw kind ook niet zo beladen om te komen. Een sessie duurt ongeveer een uur waarvan de laatste 10 minuten de ouder aanwezig is. Afhankelijk van de hulpvraag kan het zijn dat er contact is met de leerkracht van uw kind. Alles uiteraard na overleg en met goedkeuring van u, als ouders. Tussentijds zal een evaluatie met u plaatsvinden.

Afronding
Heeft uw kind het doel bereikt dan is het coachen klaar. Uiteraard is het dan aan uw kind en aan u om te blijven werken aan het behaalde doel. 3 à 4 weken na de laatste sessie volgt een afrondend gesprek.

 

 

 

FOOTER MOBILE

Copyright © 2019 Stap 2 Coaching
Webdesign: SiteDesign4You.nl